PIROXICAM SUPOZITOARE 20 mg prospect pret compensat

Saitul care te invata cum sa nu te lasi jecmanit in farmacie, pret compensat, necompensat, pret de referinta, echivalentele medicamentului, prospect …PIROXICAM 20mg – prospect

Avertisment!
PIROXICAM 20mg supozitoare este un medicament.
Folositi PIROXICAM 20mg supozitoare doar daca v-a fost prescris de un medic.REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Piroxicam Sintofarm 20 mg, supozitoare
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare supozitor conţine piroxicam 20 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Supozitor
Supozitoare sub formă de torpilă, cu suprafaţă netedă, onctuoasă, de culoare alb-gălbuie, fără miros.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
Piroxicam este indicat pentru ameliorarea simptomelor de osteoartrită, poliartrită reumatoidă sau
spondilită anchilozantă.
Dacă este indicat un AINS, piroxicam nu este o opţiune de primă intenţie terapeutică, datorită
profilului de siguranţă (vezi pct. 4.2, 4.3. şi 4.4).
Decizia de a prescrie piroxicam trebuie să fie luată în funcţie de evaluarea riscului global al fiecărui
pacient (vezi pct. 4.3 şi 4.4).
4.2 Doze şi mod de administrare
Prescrierea tratamentului cu piroxicam trebuie iniţiată de către un medic cu experienţă în evaluarea
diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu boli reumatice inflamatorii sau degenerative.
Doza maximă zilnică recomandată este de 20 mg.
Reacţiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficace pentru cea mai
scurtă perioadă necesară controlării simptomelor (vezi pct. 4.4).
Beneficiul şi tolerabilitatea tratamentului trebuie reevaluate în decurs de 14 zile. Dacă se consideră
necesară continuarea tratamentului, acesta va fi reevaluat frecvent.
Deoarece a fost demonstrată asocierea piroxicamului cu un risc crescut de complicaţii gastrointestinale,
trebuie luată în considerare necesitatea terapiei asociate cu medicamente gastro-protectoare
(de exemplu: misoprostol sau inhibitori de pompă protonică), în special la pacienţii în vârstă.
2
4.3 Contraindicaţii
– antecedente de ulceraţii, hemoragii sau perforaţii gastro-intestinale;
– antecedente de tulburări gastro-intestinale care predispun la tulburări hemoragice, cum sunt
colita ulcerativă, boala Chron, cancerul gastro-intestinal sau diverticulita;
– pacienţi cu ulcer peptic activ, tulburări gastro-intestinale inflamatorii sau hemoragii gastrointestinale;
– utilizarea concomitentă cu alte AINS, inclusiv AINS COX-2 selective şi acid acetilsalicilic în doze
analgezice;
– utilizarea concomitentă cu medicamente anticoagulante;
– antecedente de reacţie alergică gravă de orice tip, în special reacţii cutanate, cum sunt eritemul
polimorf, sindromul Stevens-Johnson, necroliza epidermică toxică;
– hipersensibilitate la substanţa activă, reacţii cutanate anterioare (indiferent de severitate) la
piroxicam, alte AINS şi alte medicamente sau la oricare dintre excipienţi;
– insuficienţă hepatică sau renală severe;
– ultimele 4 luni de sarcină;
– copii cu vârsta sub 15 ani;
– insuficienţă cardiacă severă.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale
Reacţiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficace pentru cea mai
scurtă perioadă necesară controlării simptomelor (vezi pct. 4.2 şi riscurile cardiovasculare şi gastrointestinale,
prezentate mai jos).
Beneficiul clinic şi tolerabilitatea trebuie reevaluate periodic, iar tratamentul trebuie imediat
întrerupt la prima apariţie a reacţiilor cutanate sau a evenimentelor gastro-intestinale relevante.
Efecte cardiovasculare şi cerebrovasculare
La pacienţii cu antecedente de hipertensiune arterială şi/sau insuficienţă cardiacă congestivă uşoară
până la moderată, sunt necesare monitorizare şi recomandări adecvate, deoarece raportările au arătat că
tratamentul cu AINS se asociază cu retenţie lichidiană şi edeme.
Studiile clinice şi datele epidemiologice sugerează că utilizarea anumitor AINS (în special în doze
mari şi în tratament de lungă durată) se poate asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a evenimentelor
trombotice arteriale (de exemplu: infarct miocardic sau accident vascular cerebral). Datele existente
sunt insuficiente pentru excluderea unui asemenea risc pentru piroxicam.
Pacienţii cu hipertensiune arterială necontrolată, insuficienţă cardiacă congestivă, boală cardiacă
ischemică diagnosticată, arteriopatie periferică şi/sau boală cerebrovasculară trebuie trataţi cu
piroxicam numai după evaluare atentă. O evaluare similară trebuie efectuată înainte de iniţierea
tratamentului de lungă durată la pacienţii cu factori de risc în ceea ce priveşte apariţia de boli
cardiovasculare (de exemplu: hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat).
Efecte gastro-intestinale, risc de ulceraţii, hemoragii şi perforaţii gastro-intestinale.
AINS, inclusiv piroxicam, pot determina evenimente gastro-intestinale grave, inclusiv hemoragii,
ulceraţii şi perforarea stomacului, intestinului subţire sau intestinului gros, care pot fi letale. Aceste
evenimente adverse grave pot să apară în orice moment, cu sau fără simptome de avertizare, la
pacienţi trataţi cu AINS.
Expunerea la AINS cu durată de acţiune lungă sau scurtă poate avea un risc crescut de evenimente
gastro-intestinale grave. Date din studiile observaţionale sugerează faptul că piroxicamul poate fi
asociat cu un risc mare de toxicitate gastro-intestinală gravă, comparativ cu alte AINS.
Pacienţii cu factori semnificativi de risc pentru evenimente gastro-intestinale grave trebuie trataţi cu
piroxicam doar după evaluare atentă (vezi pct 4.3 şi mai jos).
3
Trebuie luată în considerare cu atenţie posibilitatea necesităţii terapiei asociate cu medicamente
gastro-protectoare (de exemplu: misoprostol sau inhibitori de pompă protonică) (vezi pct. 4.2).
Complicaţii gastro-intestinale grave
Identificarea persoanelor cu risc
Riscul de a avea complicaţii gastro-intestinale grave creşte cu vârsta. Vârsta peste 70 de ani se
asociază cu un risc mare de apariţie a complicaţiilor. Trebuie evitată administrarea la pacienţi cu
vârsta peste 80 de ani.
Pacienţii care utilizează concomitent corticosteroizi pe cale orală, inhibitori selectivi ai recaptării
serotoninei (ISRS) sau antiagregante plachetare, cum este acidul acetilsalicilic în doze mici, au un
risc crescut de complicaţii gastro-intestinale grave (vezi mai jos şi pct. 4.5). Similar altor AINS,
trebuie luată în considerare utilizarea piroxicam în asociere cu medicamente protectoare gastrice (de
exemplu misoprostol sau inhibitori ai pompei protonice), la pacienţi cu risc.
Pacienţii şi medicii trebuie să fie atenţi la semnele şi simptomele de ulceraţii şi/sau hemoragii
gastrointestinale în timpul tratamentului cu piroxicam.
Pacienţilor trebuie să li se ceară să raporteze orice simptom abdominal nou sau neobişnuit în timpul
tratamentului cu piroxicam. Dacă este suspectată o complicaţie gastro-intestinală în timpul
tratamentului, administrarea de piroxicam trebuie înteruptă imediat şi trebuie luate în considerare o
evaluare clinică suplimentară şi tratamentul adecvat.
Reacţii cutanate
În asociere cu utilizarea AINS au fost raportate foarte rar reacţii adverse grave, câteva fatale,
inclusiv dermatita exfoliativă, sindromul Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică (vezi pct.
4.8). Date din studiile observaţionale sugerează faptul că utilizarea piroxicam poate fi asociată cu un
risc mai mare de reacţii cutanate grave decât alte AINS non-oxicamice. Pacienţii prezintă cel mai
mare risc de apariţie al acestor reacţii la începutul tratamentului, debutul reacţiei apărând în
majoritatea cazurilor în prima lună de tratament. Tratamentul cu piroxicam trebuie întrerupt la prima
apariţie a eritemului cutanat, leziunilor mucoase sau a oricărui alt semn de hipersensibilitate.
La începutul tratamentului se impun controlul diurezei şi supravegherea funcţiei renale la pacienţii cu
insuficienţă cardiacă, insuficienţă hepatică sau renală cronică uşoare-moderate, la cei trataţi cu
diuretice, la cei cu hipovolemie după intervenţii chirurgicale majore şi la vârstnici.
4.5 Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni
Similar altor AINS, trebuie evitată utilizarea piroxicamului în asociere cu acidul acetilsalicilic sau
utilizarea concomitentă cu alte AINS, inclusiv alte formulări de piroxicam, deoarece nu există date
adecvate care să demonstrează că asemenea asocieri determină o îmbunătăţire mai mare decât cea
obţinută doar cu piroxicam; în plus, posibilitatea de apariţie a reacţiilor adverse este crescută (vezi
pct. 4.4). Studiile la om au demonstrat că utilizarea concomitentă a piroxicamului si acidului
acetilsalicilic reduce concentraţia plasmatică de piroxicam la aproximativ 80% din valoarea normală.
Corticosteroizi: risc crescut de ulceraţii sau hemoragii gastro-intestinale (vezi pct. 4.4)
Medicamente anticoagulante: AINS, inclusiv piroxicam, pot intensifica efectul medicamentelor
anticoagulante, cum ar fi warfarina. Prin urmare, trebuie evitată utilizarea concomitentă a
piroxicamului cu anticoagulante, cum este warfarina (vezi pct. 4.3).
Antiagregante plachetare şi inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS): risc crescut de
hemoragii gastro-intestinale (vezi pct. 4.4).
În cazul administrării concomitente, piroxicamul scade excreţia renală a litiului, cu creşterea litemiei,
eventual până la valori toxice. Dacă asocierea nu poate fi evitată, este necesară supravegherea strictă a
litemiei şi adaptarea dozei de litiu în timpul asocierii şi după întreruperea administrării
antiinflamatorului nesteroidian.
4
Asociat cu metotrexat (în doze mai mari de 15 mg/săptămână), piroxicamul scade clearance-ul renal
şi, consecutiv, creşte toxicitatea citostaticului.
Asocierea cu diuretice sau cu inhibitori ai enzimei de conversie poate provoca insuficienţă renală acută
la pacienţii deshidrataţi; acest efect este atribuit provocării unui deficit local de prostaglandine,
respectiv lipsei efectului vasodilatator benefic al acestora. În asemenea situaţii, sunt necesare
hidratarea bolnavului şi supravegherea funcţiei renale la începutul tratamentului. Piroxicamul scade
eficacitatea medicamentelor antihipertensive, inclusiv blocante beta-adrenergice, utilizate
concomitent, datorită inhibării sintezei prostaglandinelor şi retenţiei hidrosaline.
Asocierea cu ciclosporina măreşte riscul nefrotoxicităţii.
În cazul administrării concomitente cu zidovudina, există risc de toxicitate asupra liniei eritrocitare
(acţiune asupra reticulocitelor), cu anemie severă, care apare la 8 zile după începutul tratamentului cu
antiinflamatorul nesteroidian. Se impune controlul reticulocitelor timp de 8-15 zile.
Piroxicamul poate micşora eficacitatea dispozitivelor anticoncepţionale intrauterine.
4.6 Sarcina şi alăptarea
Sarcină
La om nu au fost semnalate efecte teratogene.
Administrarea în ultimele 4 luni de sarcină poate să determine efecte toxice cardio-circulatorii,
pulmonare şi renale (hipertensiune pulmonară, închiderea prematură a canalului arterial, insuficienţă
renală) la făt. Administrarea la sfârşitul sarcinii poate prelungi timpul de sângerare la mamă şi la copil.
Aceste fenomene sunt comune tuturor inhibitorilor sintezei de prostaglandine şi impun evitarea
administrării lor în ultimele 4 luni de sarcină. Dacă este absolut necesar, piroxicamul se va administra
numai în primele 5 luni de sarcină, cu precauţie şi numai după evaluarea raportului beneficiu
matern/risc potenţial fetal.
Alăptare
Piroxicamul se excretă în cantităţi mici în laptele matern. În timpul alăptării se impune evitarea
administrării piroxicamului.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Conducătorii auto şi cei care folosesc utilaje trebuie preveniţi asupra posibilităţii apariţiei vertijului şi
somnolenţei în timpul tratamentului cu piroxicam.
4.8 Reacţii adverse
Reacţiile adverse raportate în asociere cu tratamentul cu AINS au fost edemul (mai ales la nivelul
membrelor inferioare), hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă.
Studiile clinice şi datele epidemiologice sugerează că utilizarea anumitor AINS (în special în doze
mari şi în tratament de lungă durată) se poate asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a evenimentelor
trombotice arteriale (de exemplu: infarct miocardic sau accident vascular cerebral) (vezi pct. 4.4).
Tulburări gastrointestinale: anorexie, greaţă, vărsături, dureri abdominale, constipaţie, flatulenţă,
diaree, ulcer, perforaţii digestive şi hemoragii digestive oculte sau manifeste.
Reacţii de hipersensibilitate: erupţii cutanate, prurit, crize de astm bronşic (îndeosebi la persoanele cu
alergie la acidul acetilsalicilic sau la alte antiinflamatorii nesteroidiene), foarte rar reacţii anafilactice,
edem angioneurotic, vasculite, boala serului.
Tulburări nervos centrale: cefalee, somnolenţă, vertij, tinitus, foarte rar scăderea acuităţii auditive.
Reacţii cutaneo–mucoase: stomatite, erupţii cutanate, prurit, foarte rar fotosensibilizare, reacţii
cutaneo–mucoase de tip eritem polimorf, sindrom Stevens – Johnson, sindrom Lyell.
Alte reacţii adverse: foarte rar, pancreatită.
Legate de calea de administrare: dureri rectale, senzaţii de arsură, prurit şi tenesme.
5
Piroxicamul poate provoca foarte rar modificări ale unor teste biologice: creşterea ureei şi creatininei
în plasmă, inhibarea agregării plachetare, prelungirea timpului de sângerare, micşorarea hemoglobinei
şi hematocritului, afectarea elementelor figurate ale sângelui, creşterea reversibilă a valorilor serice ale
enzimelor hepatice (excepţional icter şi hepatită gravă).
4.9 Supradozaj
În caz de supradozaj se recomandă internare într-un serviciu de specialitate şi tratament simptomatic.
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: antiinflamatoare şi antireumatice nesteroidiene, oxicami, codul ATC:
M01AC01
Piroxicamul este un antiinflamator nesteroidian care face parte din grupa chimică a oxicamilor şi are
efecte antiinflamatorii, analgezice, antipiretice şi antiagregante plachetare. El ameliorează
simptomatologia inflamatorie, dar nu influenţează evoluţia bolii.
Efectele sale terapetice sunt atribuite în principal inhibării sintezei prostaglandinelor prin acţiune
asupra ciclooxigenazei.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Piroxicamul se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice. Este epurat lent, în majoritate prin
metabolizare, suferind, în principal, un proces de hidroxilare, urmat de conjugare şi de eliminare prin
urină. Se excretă în proporţie mică (< 5% din doza administrată) sub formă nemetabolizată, prin urină şi materiile fecale. 5.3 Date preclinice de siguranţă Nu sunt disponibile. 6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE 6.1 Lista excipienţilor Parafină lichidă Gliceride de semisinteză (Witepsol H15). 6.2 Incompatibilităţi Nu este cazul. 6.3 Perioada de valabilitate 2 ani 6.4 Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 6.5 Natura şi conţinutul ambalajului 6 Cutie cu 2 folii din PVC/PE a câte 3 supozitoare Cutie cu 2 folii din PVC/PE a câte 5 supozitoare 6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor Fără cerinţe speciale. 7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ S.C. Sintofarm S.A. Str. Ziduri între Vii nr. 22, sector 2, Bucureşti, România 8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 1491/2009/01-02 9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Reînnoirea Autorizaţiei – Martie 2009 10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI Martie 2009 Important! Acesta este un prospect informativ al medicamentului PIROXICAM 20mg supozitoare Nu folositi informatiile din prospect in scopul diagnosticarii sau tratarii cu PIROXICAM 20mg supozitoare a unei probleme de sanatate. [DTDinfo id = "m_4"] [DTDinfo id = "m01_41"] [DTDinfo id = "a5"]

PIROXICAM 20mg – detalii si pret

DCI medicament: PIROXICAMUM
Forma farmaceutica: supoz.
Cantitate/ambalaj: 10 supoz.
Doza (concentratia): 20mg
Forma de prezentare: CUTIE X 2 FOLII TERMOSUDATE X 5 SUPOZ.
Firma: SINTOFARM SA
Tara: Romania
Cod ATC: M01AC01
Cod CIM: W09001001
VEZI
pretul medicamentului
si al echivalentelor

Atentionare!
PIROXICAM 20mg supozitoare este un medicament.
Folositi PIROXICAM 20mg supozitoare doar la indicatia medicului.
Prospectul din aceasta pagina este un prospect informativ al medicamentului PIROXICAM 20mg supozitoare
Nu folositi informatiile din prospect in scopul tratarii cu PIROXICAM 20mg supozitoare a unei probleme de sanatate.

Index medicamente