MIOFILIN 100 mg prospect pret compensat

Saitul care te invata cum sa nu te lasi jecmanit in farmacie, pret compensat, necompensat, pret de referinta, echivalentele medicamentului, prospect …MIOFILIN 100mg – prospect

Avertisment!
MIOFILIN 100mg capsule este un medicament.
Folositi MIOFILIN 100mg capsule doar daca v-a fost prescris de un medic.REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Miofilin 100 mg capsule
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare capsulă conţine aminofilină 100 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Capsulă
Capsule cu capete emisferice, de culoare crem (cap şi corp), care conţin o pulbere de culoare
slab-gălbuie.
4. DATE CLINICE
4.1. Indicaţii terapeutice
Tratamentul bronhospasmului şi profilaxia de durată a crizelor de dispnee în formele uşoare şi
moderate de astm bronşic; bronhopneumopatia obstructivă cronică, forma spastică.
4.2. Doze şi mod de administrare
Administrare orală
Doza se va adapta în funcţie de răspunsul individual şi eventuala apariţie a reacţiilor adverse. În
general, se recomandă să se administreze doze mici în primele zile de tratament. Acestea vor fi apoi
crescute în funcţie de concentraţia plasmatică a teofilinei, de efectul terapeutic şi de toleranţă. La
pacienţii obezi, doza se stabileşte în funcţie de greutatea ideală.
Doze
Adulţi şi adolescenţi:
Doza recomandată este de 10-15 mg aminofilină/kg şi zi, administrată oral, fracţionat în 2-4 prize. Se
începe cu doza mică, crescând progresiv, dacă este cazul, la intervale de 3 zile. La adolescenţi nu se va
depăşi doza de 600 mg/zi.
Copii cu vârsta între 6-12 ani:
Doza recomandată este de 12 mg aminofilină/kg şi zi, aceasta putând fi crescută până la 15 mg
aminofilină/kg şi zi, fără a se depăşi 400 mg/zi.
Se recomandă controlul clinic al pacientului, eventual monitorizarea concentraţiei plasmatice a
teofilinei pentru a stabili doza optimă terapeutică individuală şi scăderea riscului toxicităţii.
2
Copii cu vârsta sub 6 ani
Pentru copii sub 6 ani, se recomandă utilizarea altor forme farmaceutice, adecvate acestei grupe de
vârstă.
Farmacocinetica aminofilinei este influenţată de o serie de factori care includ: vârsta, fumatul, stări
patologice, dieta, interacţiuni medicamentoase; doza de aminofilină trebuie individualizată cu multă
atenţie şi concentraţia serică de teofilină trebuie monitorizată.
O concentraţie plasmatică eficace în ceea ce priveşte bronhodilataţia este cuprinsă între
5-15 micrograme/ml.
Reacţiile adverse pot să apară la o concentraţie care depăşeşte 15 micrograme/ml, iar la
20 micrograme/ml pot surveni reacţii adverse toxice grave.
4.3. Contraindicaţii
Miofilin este contraindicat în următoarele situaţii:
– Infarct miocardic acut;
– Tahicardie acută;
– Hipersensibilitate la aminofilină, teofilină, etilendiamină sau la oricare dintre excipienții acestui
medicament;
– Hipersensibilitate la alţi derivaţi xantinici;
– Administrarea concomitentă cu alţi derivaţi xantinici, ceai sau cafea;
– Porfirie acută;
– Copii cu vârsta sub 6 ani.
4.4. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Miofilin poate fi utilizat strict pentru indicaţiile menţionate şi numai cu următoarele precauţii la :
– angină pectorală instabilă;
– predispoziţie la tahicardie;
– hipertensiune arterială severă;
– cardiomiopatie hipertrofică obstructivă;
– insuficienţă cardiacă;
– hipertiroidie;
– vârste extreme: nou-nascuţi, vârstnici;
– obezitate: dozele vor fi ajustate în funcţie de greutatea ideală;
– manifestări epileptice (epilepsie);
– ulcere gastrice sau duodenale;
– porfirie;
– insuficienţă hepatică: se recomandă scăderea dozelor, din cauza riscului de supradozaj;
– tratamente cu alte medicamente (vezi pct. 4.5);
– glaucom;
– diabet zaharat;
– boli febrile.
Precauțiile speciale (vezi ajustarea dozelor la pct. 4.2) sunt necesare în utilizarea de Miofilin la
pacienţii cu disfuncții hepatice sau renale. Administrarea de Miofilin la pacienţii cu vârsta peste
60 ani, mai ales la vârstnicii cu comorbidităţi, grav bolnavi şi/sau sub tratament intens este însoțită de
un risc mai mare de intoxicație. Astfel, trebuie monitorizată concentraţia plasmatică de teofilină.
Datorită variaţiilor individuale mari privind metabolizarea teofilinei (componenta activă din molecula
aminofilinei), este necesară adaptarea dozei în funcţie de apariţia reacţiilor adverse şi/sau de
concentraţia plasmatică.
La pacienţii cu insuficienţă cardiacă, insuficienţă hepatică (mai ales ciroză), concentraţie plasmatică
redusă de oxigen (hipoxemie), hipertermie persistentă, pneumonie, infecţii virale (mai ales gripă),
disfuncţii tiroidiene (mai ales hipertiroidie) şi la cei care utilizează anumite medicamente (vezi
3
pct. 4.5) doza de teofilină trebuie redusă. Timpul de înjumătăţire plasmatică a teofilinei este prelungit
la majoritatea acestor pacienţi şi medicamentul poate să se acumuleze până la concentraţii toxice.
Supradozajul poate să apară datorită unor doze inadecvate, doze repetate la intervale prea mici sau prin
efect aditiv cu alte medicamente asociate.
4.5. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Miofilin acţionează sinergic cu alte medicamente xantinice, β-simpatomimetice, cafeină şi alte
substanţe similare. Miofilin nu se administrează concomitent cu alţi derivaţi de xantină, ceai sau cafea.
Degradarea accelerată a teofilinei și/sau biodisponibilitatea scăzută și scăderea eficacităţii poate apărea
la fumători şi la utilizarea concomitentă a următoarelor medicamente:
– Derivaţi barbiturici (în special fenobarbital și pentobarbital), carbamazepină, fenitoină, primidonă,
isoproterenol, hidroxid de magneziu, moracizină, ritonavir, rifabutină, rifampicină, sulfinpirazonă
și preparate pe bază de plante care conţin sunătoare. În aceste cazuri, dozele de Miofilin ar putea fi
crescute.
Degradarea lentă și/sau creșterea concentrației de teofilină în plasmă, cu un risc crescut de supradozaj
și reacţii adverse poate apărea la utilizarea concomitentă a următoarelor medicamente:
– Contraceptive orale, antibiotice macrolide (de exemplu eritromicină, claritromicină, josamicină,
roxitromicină și spiramicină), chinolone (inhibitori ai girazei bacteriene, menţionaţi mai jos),
imipenem, izoniazidă, disulfiram, fenilbutazonă, fluvoxamină, fluoroquinolone, furosemid,
lincomicină, troleandomicină, clindamicină, probenecid, paracetamol, pentoxifilină, tacrină,
viloxazină, tiabendazol, fluconazol, blocante ale canalelor de calciu (de exemplu verapamil,
diltiazem), propranolol, mexiletină, propafenonă, ticlopidină, cimetidină, alopurinol, α-interferon
și vaccinul antigripal. În aceste cazuri, dozele de Miofilin ar putea fi reduse.
Manifestările supradozajului cu teofilină au fost raportate sporadic în terapia concomitentă cu
ranitidină.
Interacțiunea medicamentoasă nu poate fi exclusă cu certitudine, astfel dozele de Miofilin trebuie
determinate în mod individual cu mare prudență în cazul tratamentului simultan cu ranitidină.
În terapia concomitentă cu ciprofloxacină, doza de Miofilin trebuie redusă la maxim 60% din doza
recomandată. În tratamentul concomitent cu enoxacină, doza de Miofilin trebuie redusă la maxim 30%
din doza recomandată. Acţiunea teofilinei poate fi, de asemenea, potențată de alte chinolone (de
exemplu norfloxacină, pefloxacină, acidul pipemidic). Prin urmare, în terapia concomitentă cu
teofilină şi chinolone, se recomandă cu fermitate determinarea concentrațiilor plasmatice de teofilină,
la intervale scurte de timp.
Utilizarea concomitentă de Miofilin poate reduce eficacitatea adenozinei, carbonatului de litiu și
blocantelor β-adrenergice.
Utilizarea concomitentă de Miofilin poate potenţa efectul rezerpinei.
Utilizarea halotanului concomitent cu Miofilin poate determina afectarea severă a ritmului cardiac.
Efedrina şi alte simpatomimetice, băuturile care conţin cafeină şi ciocolată, asociate aminofilinei,
favorizează reacţiile adverse cardiace şi efectul excitant central, de aceea astfel de asocieri trebuie
evitate.
Utilizarea de Miofilin concomitentă cu administrarea de ketamină creşte riscul apariţiei convulsiilor.
Teofilina crește efectul diuretic al medicamentelor diuretice.
Teofilina scade efectul sedativ al benzodiazepinelor şi se comportă antagonist faţă de curarizantele
antidepolarizante.
4
Aminofilina poate modifica rezultatele unor teste de laborator; poate creşte cantitatea de acizi graşi şi
concentraţia de catecolamine din urină.
Precauţii suplimentare sunt recomandate în astmul bronşic sever. Se recomandă ca valorile
concentraţiei plasmatice a potasiului să fie monitorizate în aceste situaţii.
4.6. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
Sarcina
Nu există experienţă privind utilizarea aminofilinei la femeile gravide. De aceea, aminofilina nu
trebuie utilizată în timpul primului trimestru de sarcină. În al doilea şi al treilea trimestru de sarcină,
aminofilina trebuie utilizată doar dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte riscul potenţial fetal,
deoarece această substanţă traversează placenta şi poate avea efecte simpatomimetice asupra fătului.
În stadii avansate de sarcină, concentraţia teofilinei legată de proteinele plasmatice poate scădea şi
eliminarea acesteia este redusă; pentru a evita apariţia reacţiilor adverse, poate fi necesară reducerea
dozei.
Dacă la sfârşitul sarcinii, o pacientă se află sub tratament cu aminofilină, contracţiile uterine pot fi
inhibate. Administrarea aminofilinei în ultimul trimestru de sarcină trebuie evitată. Nou-născuţii
expuşi în timpul sarcinii la teofilină trebuie monitorizaţi cu privire la efectele teofilinei.
Alăptarea
Teofilina se excretă în laptele matern şi poate atinge concentraţii plasmatice terapeutice la sugari. În
consecinţă, nu se recomandă alăptarea în timpul tratamentului cu teofilină.
4.7. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Medicamentul poate produce, chiar la dozele terapeutice recomandate: ameţeli, hipotensiune arterială,
excitaţie psihomotorie, influenţând capacitatea de reacţie şi concentrare a pacientului în timpul
conducerii vehiculelor, folosirii utilajelor sau efectuării unor activităţi riscante. De aceea, se impune
prudenţă în utilizarea sa la cei care conduc autovehicule sau manevrează utilaje.
4.8. Reacţii adverse
Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte
frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În timpul tratamentului medicamentos cu teofilină, următoarele reacții adverse sunt foarte frecvente. - Ameţeli, hipotensiune arterială, dureri precordiale; - Cefalee, excitație, tremor al extremităților, stare de neliniște, insomnie; - Activitate cardiacă accelerată și/sau neregulată, palpitații, scăderea tensiunii arteriale; - Afectarea activităţii gastro-intestinale, dureri epigastrice, anorexie, greață, vărsături, diaree; - Diureză crescută; - Modificări ale electroliților serici, în special hipokaliemie, creșterea calciului seric și a concentrațiilor de creatinină, hiperglicemie și hiperuricemie. Apariţia convulsiilor confirmă intoxicaţia, mai ales la copil. Reacțiile de hipersensibilitate la teofilină sunt mai puțin frecvente. Din cauza tonusului scăzut al sfincterului esofagian inferior, refluxul gastroesofagian existent se poate agrava. Reacțiile adverse pot fi mai pronunțate în caz de hipersensibilitate individuală sau în caz de supradozaj (concentrația teofilinei în plasmă mai mare de 20 μg/ml). 5 Reacţiile adverse toxice, cum sunt convulsiile, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, aritmia ventriculară și manifestările gastro-intestinale severe (de exemplu hemoragii gastro-intestinale, sindrom ocluziv) pot apărea în special în cazul unei concentrații plasmatice peste 25 μg/ml. În cazul unei sensibilităţi existente la etilendiamină, pot apărea reacții alergice, care apar în decurs de până la 48 de ore şi se manifestă, de obicei, prin erupţii cutanate, prurit generalizat, bronhospasm, urticarie și/sau reacții generalizate, cu febră și trombocitopenie. 4.9. Supradozaj Simptomele intoxicaţiei La concentraţii plasmatice de până la 20 µg/ml, simptomele de intoxicaţie includ, în funcţie de sensibilitatea individuală, în majoritate, manifestări de intensitate mică şi moderată ale reacţiilor adverse cunoscute, precum tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri de stomac, vărsături, diaree), excitabilitate a sistemului nervos central (nelinişte, cefalee, insomnie, ameţeli) şi tulburări cardiace (tulburări de ritm). În cazul concentraţiilor plasmatice de teofilină mai mari de 20 µg/ml, de obicei se manifestă aceleaşi simptome, dar cu o intensitate mai mare. Dacă se depăşesc valori de 25 µg/ml ale concentraţiei de teofilină, efectele cardiace şi cele asupra sistemului nervos central pot fi mai intense şi se manifestă sub forma convulsiilor şi/sau a tulburărilor grave de ritm cardiac şi a insuficienţei circulatorii. Astfel de reacţii pot să apară brusc, fără a fi precedate de simptome de avertizare, sub formă de reacţii adverse uşoare. În cazul unei sensibilităţi indivuale crescute, manifestări de intoxicaţie gravă pot să apară şi la concentraţii plasmatice mai mici decât cele menţionate anterior. La copil poate apărea: agitaţie, logoree, stări confuzionale, vărsături repetate, hipertermie, tahicardie, fibrilaţie ventriculară, hipotensiune arterială, tulburări respiratorii, hiperventilaţie urmată de depresie respiratorie, tulburări neurologice însoţite de convulsii. Terapia intoxicaţiei Manifestări uşoare de supradozaj: Administrarea medicamentului trebuie întreruptă şi se va determina concentraţia plasmatică a teofilinei. Dacă se re-iniţiază terapia, dozele vor fi diminuate corespunzător. Reacţii la nivelul sistemului nervos central (de exemplu agitaţie şi convulsii): se administrează diazepam i.v. 0,1-0,3 mg/kg corp, maxim 15 mg. Reacţii care pot pune viaţa în pericol: · Monitorizarea funcţiilor vitale · Securizarea permeabilităţii căilor respiratorii (intubare) · Administrare de oxigen · Dacă este necesar, administrarea intravenoasă de substituenţi de volum plasmatic · Dacă este necesar, verificarea şi corectarea volumului şi a echilibrului hidroelectrolitic. · Hemoperfuzie (vezi mai jos). Tulburări periculoase de ritm cardiac: La pacienţii non-astmatici, se administrează propranolol intravenos (1 mg la adulţi şi/sau 0,02 mg/kg-corp la copil). Acestă doză poate fi repetată la fiecare 5-10 minute până la normalizarea ritmului sau până la o doză totală de 0,1 mg/kg-corp. Atenţie: Propranolul poate induce bronhospasm sever la pacienţii astmatici. Acestora li se va administra verapamil. În intoxicaţiile foarte grave, când răspunsul la măsurile descrise mai sus este insuficient şi când concentraţiile plasmatice de teofilină sunt foarte mari, se poate recurge la hemodializă sau hemoperfuzie pentru dezintoxicare rapidă şi completă. Necesitatea aplicării acestor metode nu este frecvent întâlnită deoarece teofilina se degradează rapid. 6 Alte opţiuni de tratament pentru intoxicaţia cu aminofilină depind de nivelul şi de evoluţia manifestărilor toxice. 5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 5.1. Proprietăţi farmacodinamice Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru tratamentul bolilor obstructive ale căilor respiratorii, derivaţi xantinici, codul ATC: R03DA05. Mecanism de acţiune: Aminofilina este un complex care conţine 86% teofilină anhidră şi etilendiamină. Proprietăţile farmacodinamice ale aminofilinei sunt cele ale teofilinei. Teofilina inhibă nespecific fosfodiesterazele şi încetineşte degradarea AMPc la nivelul musculaturii bronşice, canalelor biliare şi organelor gastro-intestinale (inhibă fosfodiesterazele III şi IV). Teofilina are, de asemenea, un efect diuretic moderat, care rezultă din absorbţia scăzută a sodiului şi a fluxului sanguin mărit la nivel renal. Teofilina stimulează centrul respirator. Teofilina exercită următoarele efecte: - un efect bronhodilatator prin relaxarea musculaturii netede bronşice (efect de intensitate mai mică decât în cazul simpatomimeticelor, dar util atunci când acestea din urmă au devenit inactive), stimularea clearance-ului mucociliar; - efect antiinflamator şi imunomodulator: atenuarea reacţiei bronşice acute la alergen sau la efort prin teofilina este atribuită micşorării acţiunii LTD4 asupra receptorilor specifici şi blocării eliberării de autacoizi proinflamatori din mastocite de către adenozină şi prin inhibarea fosfodiesterazei de tip IV. În astmul alergic teofilina diminuează obstrucţia tardivă a căilor respiratorii, scade răspunsul la histamină şi inhibă migrarea eozinofilelor, indusă de alergen. În astmul sever cronic, teofilina scade numărul limfocitelor T activate din mucoasa bronşică. - relaxarea musculaturii netede a căilor urinare şi biliare şi a sfincterului inferior esofagian; - efect stimulant central (consecinţe favorabile în astmul bronşic nocturn), analeptic respirator, psihostimulant, agent convulsivant în doze mari. Stimularea centrilor respiratori bulbari măreşte volumul respirator pe minut, creşte reactivitatea centrilor respiratori la dioxidul de carbon, înlătură oboseala şi creşte contractilitatea diafragmului (prin antagonizarea adenozinei). - vasodilataţie coronariană, stimulare cardiacă cu creşterea nevoii de oxigen a inimii, scade presarcina, micşorează presiunea de umplere venoasă, dilată arterele pulmonare, având efect cronotrop şi inotrop asupra cordului. În insuficienţa cardiacă creşte debitul-bătaie, acţiune evidentă, dar tranzitorie. Modificările hemodinamice se datoresc în parte acţiunii directe a teofilinei, în parte eliberării de catecolamine şi potenţării acţiunii acestora la nivelul structurilor efectoare. - acţiune diuretică. 5.2. Proprietăţi farmacocinetice Proprietăţile farmacocinetice ale aminofilinei sunt foarte importante, existând o corelaţie strânsă între concentraţia plasmatică şi efectele terapeutice şi toxice; indicele terapeutic este mic, iar variabilitatea individuală mare. Aminofilina se absoarbe bine după administrarea orală. În organism se eliberează teofilina activă. Efectul terapeutic este evident la concentraţii plasmatice ale teofilinei de 10-15 micrograme/ml, la care reacţiile adverse sunt rare şi minore; reacţiile adverse sunt frecvente la concentraţii mai mari de 20 micrograme/ml şi pot fi grave, chiar letale, la concentraţii de 30-40 micrograme/ml sau mai mari. Teofilina se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de aproximativ de 56%, în special de albumine. Volumul aparent de distribuţie este de 0,45 litri/kg. Epurarea se face predominant prin metabolizare hepatică cu intervenţia izoenzimelor citocrom P450. Se produce N.demetilarea mediată de citocromul P450 IA2 şi 8-hidroxilarea mediată de citocromul P450 3A3 şi 2E1. Unii dintre metaboliţi păstrează, în parte, activitate farmacodinamică. Capacitatea de 7 metabolizare este limitată, ceea ce face ca cinetica epurării să fie dependentă de doză-modificările concentraţiei plasmatice pot fi disproporţionat de mari odată cu creşterea dozelor. Metabolizarea este mai rapidă la copii şi la fumători decât la adulţi, respectiv nefumători. 18% din doza de aminofilină se elimină prin urină ca atare, restul sub formă de metaboliţi. Clearance-ul teofilinei are o valoare medie de 0,65 ml/minut şi kg. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al teofilinei (mediu: 8-9 ore pentru adulţi, 3-4 ore pentru copii) prezintă mari variaţii individuale: - este mai mic la copil decât la adult, dar mai mare la prematur şi la nou-născut; - este crescut în caz de insuficienţă hepatică (poate ajunge la 25-28 ore), insuficienţă cardiacă, insuficienţă respiratorie, hipotiroidism, obezitate, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare sau obstrucţie bronşică severă, febră, regim alimentar bogat în carbohidraţi, consum de alcool; - este scăzut la fumători şi într-un regim alimentar bogat în proteine (stimularea metabolismului, prin inducţie enzimatică). Eliminarea se face pe cale urinară, 10-13 % sub formă neschimbată. Teofilina traversează bariera feto-placentară. Teofilina trece în laptele matern, unde se regăseşte într-o concentraţie de aproximativ 75% din concentraţia plasmatică. 5.3 Date preclinice de siguranţă Toxicitate subcronică și cronică Toxicitatea asupra organelor a dozelor mari de teofilină se manifestă la animalele de laborator prin afectare miocardică și atrofie ovariană. În administrarea pe termen lung a teofilinei, în ulei de porumb printr-o sondă la nivelul stomacului, inflamarea arterelor mezenterice a fost observată la șobolanii masculi. Etilendiamina administrată la șobolani în produsele alimentare timp de 2 ani nu a prezentat efecte toxice până la doza zilnică de 9 mg kg corp. În doze zilnice de 45 sau 158 mg/kg corp administrate la șobolan în produsele alimentare timp de 2 ani, a fost raportată mortalitate crescută, cauzată probabil de accelerarea schimbărilor degenerative naturale (de exemplu nefropatie cronică). Eritrocitele, hemoglobina și hematocritul au înregistrat o scădere la șobolanii masculi. În cele mai mari doze (158 mg/kg), au fost observate semne indirecte ale funcției renale potențial afectată (creșterea volumului și densitate mai mică a urinei, modificări ale greutății rinichilor); pleomorfismul hepatocelular a fost raportat la femelele de șobolan, iar la ambele sexe a crescut incidenţa rinitelor si traheitelor. Potențialul mutagen și cancerigen Teofilina Teofilina nu a prezentat un efect mutagen în experimentele realizate la mamifere, care implică teste de biotransformare in vivo și in vitro. În testele la mamifere care nu implică biotransformare, au fost raportate rezultate pozitive de mutagenitate. După cum se ştie, teofilina se demetilează rapid in vivo. Rezultatele obţinute in vitro sunt de mică importanță pentru om. În studii cu durata de doi ani, la administrarea a 75 mg/kg corp de teofilină la şoareci de ambele sexe și șobolani, în ulei de porumb, printr-o sondă la nivelul stomacului (la şoarecii masculi au fost administrate până la 150 mg de teofilină/kg corp), nu a fost observat niciun simptom al unui efect cancerigen al teofilinei. Etilendiamina Nu au fost semnalate efecte mutagene nici in vitro, nici in vivo. Într-un studiu de doi ani realizat la șobolani masculi și femele s-a administrat diclorhidrat de etilendiamină în alimente, în doze de până la 158 mg de etilendiamină liberă pe zi, zi de zi. Nu a fost semnalat niciun simptom al unui efect cancerigen al etilendiaminei. Toxicologia reproducerii Concentrația de teofilină în sângele ombilical este aproape aceeași ca și în serul matern. Conform rezultatelor cercetării, raportul concentraţiei din lapte/plasmă este de 0,6 - 0,89, care în funcție de 8 viteza de eliminare la copil și de concentrația plasmatică a mamei, poate fi suficient pentru acumularea teofilinei la copil. Nu există experiență în utilizarea etilendiaminei la om. Rezultatele experimentelor la animale Teofilina nu are niciun efect teratogen la șobolan. După administrarea intraperitoneală la șoarece, teofilina a indus palatoschizis, malformații ale degetului și micromelie. Au existat unele constatări cu privire la teofilină, aceasta putând provoca potenţiale malformații cardiovasculare la persoanele cu sensibilitate crescută. Etilendiamina administrată la șobolan în produsele alimentare nu a prezentat niciun semn al unui efect teratogen. 6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE 6.1. Lista excipienţilor Conţinutul capsulei Amidon de porumb Povidona K 30 Dioxid de siliciu coloidal anhidru Talc Stearat de magneziu Corpul şi capacul capsulei Dioxid de titan (E171), Oxid galben de fer (E172), Gelatină. 6.2. Incompatibilităţi Nu este cazul. 6.3. Perioada de valabilitate 3 ani. 6.4. Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 6.5. Natura şi conţinutul ambalajului Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule. 6.6. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor Fără cerinţe speciale. 7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ S.C. ZENTIVA S.A. B-dul Theodor Pallady nr. 50 Sector 3, 032266, Bucureşti România Tel: + 40 21 317 31 36 9 8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 511/2008/01 9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Reînnoirea autorizaţiei: Ianuarie 2008 10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI Septembrie 2015 Important! Acesta este un prospect informativ al medicamentului MIOFILIN 100mg capsule Nu folositi informatiile din prospect in scopul diagnosticarii sau tratarii cu MIOFILIN 100mg capsule a unei probleme de sanatate. [DTDinfo id = "r_4"] [DTDinfo id = "r03_41"] [DTDinfo id = "a5"]

MIOFILIN 100mg – detalii si pret

DCI medicament: AMINOPHYLLINUM
Forma farmaceutica: caps.
Cantitate/ambalaj: 20 caps.
Doza (concentratia): 100mg
Forma de prezentare: CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.
Firma: ZENTIVA SA
Tara: Romania
Cod ATC: R03DA05
Cod CIM: W42796002
VEZI
pretul medicamentului
si al echivalentelor

Atentionare!
MIOFILIN 100mg capsule este un medicament.
Folositi MIOFILIN 100mg capsule doar la indicatia medicului.
Prospectul din aceasta pagina este un prospect informativ al medicamentului MIOFILIN 100mg capsule
Nu folositi informatiile din prospect in scopul tratarii cu MIOFILIN 100mg capsule a unei probleme de sanatate.

Index medicamente