MIOFILIN 100 mg prospect pret compensat

Saitul care te invata cum sa nu te lasi jecmanit in farmacie, pret compensat, necompensat, pret de referinta, echivalentele medicamentului, prospect …

MIOFILIN 100mg – prospect

Avertisment!
MIOFILIN 100mg capsule este un medicament.
Folositi MIOFILIN 100mg capsule doar daca v-a fost prescris de un medic.REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Miofilin 100 mg capsule
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare capsulă conţine aminofilină 100 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Capsulă
Capsule cu capete emisferice, de culoare crem (cap şi corp), care conţin o pulbere de culoare
slab-gălbuie.
4. DATE CLINICE
4.1. Indicaţii terapeutice
Tratamentul bronhospasmului şi profilaxia de durată a crizelor de dispnee în formele uşoare şi
moderate de astm bronşic; bronhopneumopatia obstructivă cronică, forma spastică.
4.2. Doze şi mod de administrare
Administrare orală
Doza se va adapta în funcţie de răspunsul individual şi eventuala apariţie a reacţiilor adverse. În
general, se recomandă să se administreze doze mici în primele zile de tratament. Acestea vor fi apoi
crescute în funcţie de concentraţia plasmatică a teofilinei, de efectul terapeutic şi de toleranţă. La
pacienţii obezi, doza se stabileşte în funcţie de greutatea ideală.
Doze
Adulţi şi adolescenţi:
Doza recomandată este de 10-15 mg aminofilină/kg şi zi, administrată oral, fracţionat în 2-4 prize. Se
începe cu doza mică, crescând progresiv, dacă este cazul, la intervale de 3 zile. La adolescenţi nu se va
depăşi doza de 600 mg/zi.
Copii cu vârsta între 6-12 ani:
Doza recomandată este de 12 mg aminofilină/kg şi zi, aceasta putând fi crescută până la 15 mg
aminofilină/kg şi zi, fără a se depăşi 400 mg/zi.
Se recomandă controlul clinic al pacientului, eventual monitorizarea concentraţiei plasmatice a
teofilinei pentru a stabili doza optimă terapeutică individuală şi scăderea riscului toxicităţii.
2
Copii cu vârsta sub 6 ani
Pentru copii sub 6 ani, se recomandă utilizarea altor forme farmaceutice, adecvate acestei grupe de
vârstă.
Farmacocinetica aminofilinei este influenţată de o serie de factori care includ: vârsta, fumatul, stări
patologice, dieta, interacţiuni medicamentoase; doza de aminofilină trebuie individualizată cu multă
atenţie şi concentraţia serică de teofilină trebuie monitorizată.
O concentraţie plasmatică eficace în ceea ce priveşte bronhodilataţia este cuprinsă între
5-15 micrograme/ml.
Reacţiile adverse pot să apară la o concentraţie care depăşeşte 15 micrograme/ml, iar la
20 micrograme/ml pot surveni reacţii adverse toxice grave.
4.3. Contraindicaţii
Miofilin este contraindicat în următoarele situaţii:
– Infarct miocardic acut;
– Tahicardie acută;
– Hipersensibilitate la aminofilină, teofilină, etilendiamină sau la oricare dintre excipienții acestui
medicament;
– Hipersensibilitate la alţi derivaţi xantinici;
– Administrarea concomitentă cu alţi derivaţi xantinici, ceai sau cafea;
– Porfirie acută;
– Copii cu vârsta sub 6 ani.
4.4. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Miofilin poate fi utilizat strict pentru indicaţiile menţionate şi numai cu următoarele precauţii la :
– angină pectorală instabilă;
– predispoziţie la tahicardie;
– hipertensiune arterială severă;
– cardiomiopatie hipertrofică obstructivă;
– insuficienţă cardiacă;
– hipertiroidie;
– vârste extreme: nou-nascuţi, vârstnici;
– obezitate: dozele vor fi ajustate în funcţie de greutatea ideală;
– manifestări epileptice (epilepsie);
– ulcere gastrice sau duodenale;
– porfirie;
– insuficienţă hepatică: se recomandă scăderea dozelor, din cauza riscului de supradozaj;
– tratamente cu alte medicamente (vezi pct. 4.5);
– glaucom;
– diabet zaharat;
– boli febrile.
Precauțiile speciale (vezi ajustarea dozelor la pct. 4.2) sunt necesare în utilizarea de Miofilin la
pacienţii cu disfuncții hepatice sau renale. Administrarea de Miofilin la pacienţii cu vârsta peste
60 ani, mai ales la vârstnicii cu comorbidităţi, grav bolnavi şi/sau sub tratament intens este însoțită de
un risc mai mare de intoxicație. Astfel, trebuie monitorizată concentraţia plasmatică de teofilină.
Datorită variaţiilor individuale mari privind metabolizarea teofilinei (componenta activă din molecula
aminofilinei), este necesară adaptarea dozei în funcţie de apariţia reacţiilor adverse şi/sau de
concentraţia plasmatică.
La pacienţii cu insuficienţă cardiacă, insuficienţă hepatică (mai ales ciroză), concentraţie plasmatică
redusă de oxigen (hipoxemie), hipertermie persistentă, pneumonie, infecţii virale (mai ales gripă),
disfuncţii tiroidiene (mai ales hipertiroidie) şi la cei care utilizează anumite medicamente (vezi
3
pct. 4.5) doza de teofilină trebuie redusă. Timpul de înjumătăţire plasmatică a teofilinei este prelungit
la majoritatea acestor pacienţi şi medicamentul poate să se acumuleze până la concentraţii toxice.
Supradozajul poate să apară datorită unor doze inadecvate, doze repetate la intervale prea mici sau prin
efect aditiv cu alte medicamente asociate.
4.5. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Miofilin acţionează sinergic cu alte medicamente xantinice, β-simpatomimetice, cafeină şi alte
substanţe similare. Miofilin nu se administrează concomitent cu alţi derivaţi de xantină, ceai sau cafea.
Degradarea accelerată a teofilinei și/sau biodisponibilitatea scăzută și scăderea eficacităţii poate apărea
la fumători şi la utilizarea concomitentă a următoarelor medicamente:
– Derivaţi barbiturici (în special fenobarbital și pentobarbital), carbamazepină, fenitoină, primidonă,
isoproterenol, hidroxid de magneziu, moracizină, ritonavir, rifabutină, rifampicină, sulfinpirazonă
și preparate pe bază de plante care conţin sunătoare. În aceste cazuri, dozele de Miofilin ar putea fi
crescute.
Degradarea lentă și/sau creșterea concentrației de teofilină în plasmă, cu un risc crescut de supradozaj
și reacţii adverse poate apărea la utilizarea concomitentă a următoarelor medicamente:
– Contraceptive orale, antibiotice macrolide (de exemplu eritromicină, claritromicină, josamicină,
roxitromicină și spiramicină), chinolone (inhibitori ai girazei bacteriene, menţionaţi mai jos),
imipenem, izoniazidă, disulfiram, fenilbutazonă, fluvoxamină, fluoroquinolone, furosemid,
lincomicină, troleandomicină, clindamicină, probenecid, paracetamol, pentoxifilină, tacrină,
viloxazină, tiabendazol, fluconazol, blocante ale canalelor de calciu (de exemplu verapamil,
diltiazem), propranolol, mexiletină, propafenonă, ticlopidină, cimetidină, alopurinol, α-interferon
și vaccinul antigripal. În aceste cazuri, dozele de Miofilin ar putea fi reduse.
Manifestările supradozajului cu teofilină au fost raportate sporadic în terapia concomitentă cu
ranitidină.
Interacțiunea medicamentoasă nu poate fi exclusă cu certitudine, astfel dozele de Miofilin trebuie
determinate în mod individual cu mare prudență în cazul tratamentului simultan cu ranitidină.
În terapia concomitentă cu ciprofloxacină, doza de Miofilin trebuie redusă la maxim 60% din doza
recomandată. În tratamentul concomitent cu enoxacină, doza de Miofilin trebuie redusă la maxim 30%
din doza recomandată. Acţiunea teofilinei poate fi, de asemenea, potențată de alte chinolone (de
exemplu norfloxacină, pefloxacină, acidul pipemidic). Prin urmare, în terapia concomitentă cu
teofilină şi chinolone, se recomandă cu fermitate determinarea concentrațiilor plasmatice de teofilină,
la intervale scurte de timp.
Utilizarea concomitentă de Miofilin poate reduce eficacitatea adenozinei, carbonatului de litiu și
blocantelor β-adrenergice.
Utilizarea concomitentă de Miofilin poate potenţa efectul rezerpinei.
Utilizarea halotanului concomitent cu Miofilin poate determina afectarea severă a ritmului cardiac.
Efedrina şi alte simpatomimetice, băuturile care conţin cafeină şi ciocolată, asociate aminofilinei,
favorizează reacţiile adverse cardiace şi efectul excitant central, de aceea astfel de asocieri trebuie
evitate.
Utilizarea de Miofilin concomitentă cu administrarea de ketamină creşte riscul apariţiei convulsiilor.
Teofilina crește efectul diuretic al medicamentelor diuretice.
Teofilina scade efectul sedativ al benzodiazepinelor şi se comportă antagonist faţă de curarizantele
antidepolarizante.
4
Aminofilina poate modifica rezultatele unor teste de laborator; poate creşte cantitatea de acizi graşi şi
concentraţia de catecolamine din urină.
Precauţii suplimentare sunt recomandate în astmul bronşic sever. Se recomandă ca valorile
concentraţiei plasmatice a potasiului să fie monitorizate în aceste situaţii.
4.6. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
Sarcina
Nu există experienţă privind utilizarea aminofilinei la femeile gravide. De aceea, aminofilina nu
trebuie utilizată în timpul primului trimestru de sarcină. În al doilea şi al treilea trimestru de sarcină,
aminofilina trebuie utilizată doar dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte riscul potenţial fetal,
deoarece această substanţă traversează placenta şi poate avea efecte simpatomimetice asupra fătului.
În stadii avansate de sarcină, concentraţia teofilinei legată de proteinele plasmatice poate scădea şi
eliminarea acesteia este redusă; pentru a evita apariţia reacţiilor adverse, poate fi necesară reducerea
dozei.
Dacă la sfârşitul sarcinii, o pacientă se află sub tratament cu aminofilină, contracţiile uterine pot fi
inhibate. Administrarea aminofilinei în ultimul trimestru de sarcină trebuie evitată. Nou-născuţii
expuşi în timpul sarcinii la teofilină trebuie monitorizaţi cu privire la efectele teofilinei.
Alăptarea
Teofilina se excretă în laptele matern şi poate atinge concentraţii plasmatice terapeutice la sugari. În
consecinţă, nu se recomandă alăptarea în timpul tratamentului cu teofilină.
4.7. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Medicamentul poate produce, chiar la dozele terapeutice recomandate: ameţeli, hipotensiune arterială,
excitaţie psihomotorie, influenţând capacitatea de reacţie şi concentrare a pacientului în timpul
conducerii vehiculelor, folosirii utilajelor sau efectuării unor activităţi riscante. De aceea, se impune
prudenţă în utilizarea sa la cei care conduc autovehicule sau manevrează utilaje.
4.8. Reacţii adverse
Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte
frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi

MIOFILIN 100mg – detalii si pret

DCI medicament: AMINOPHYLLINUM
Forma farmaceutica: caps.
Cantitate/ambalaj: 20 caps.
Doza (concentratia): 100mg
Forma de prezentare: CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 CAPS.
Firma: ZENTIVA SA
Tara: Romania
Cod ATC: R03DA05
Cod CIM: W42796002
VEZI
pretul medicamentului
si al echivalentelor

Atentionare!
MIOFILIN 100mg capsule este un medicament.
Folositi MIOFILIN 100mg capsule doar la indicatia medicului.
Prospectul din aceasta pagina este un prospect informativ al medicamentului MIOFILIN 100mg capsule
Nu folositi informatiile din prospect in scopul tratarii cu MIOFILIN 100mg capsule a unei probleme de sanatate.

Index medicamente