bostancı escort antalya escort bayanlar bostancı escort kurtköy escort

METRONIDAZOL B 5 g/l prospect pret compensat

Saitul care te invata cum sa nu te lasi jecmanit in farmacie, pret compensat, necompensat, pret de referinta, echivalentele medicamentului, prospect …

METRONIDAZOL B 5 g/l – prospect

Avertisment!
METRONIDAZOL B 5 g/l solutie perf. este un medicament.
Folositi METRONIDAZOL B 5 g/l solutie perf. doar daca v-a fost prescris de un medic.REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Metronidazol B 5 g/l soluţie perfuzabilă
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
1000 ml soluţie perfuzabilă conţin metronidazol 5 g.
Excipient cu efect cunoscut: sodiu 14 mmol (322 mg).
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Soluţie perfuzabilă
Soluţie limpede, incoloră până la slab gălbuie, fără particule vizibile.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
– Tratamentul curativ al infecţiilor determinate de bacterii anaerobe sensibile:
• infecţii la nivelul sistemului nervos central (de exemplu abces cerebral, meningită)
• infecţii ale plămânului şi pleurei (de exemplu pneumonie necrozantă, pneumonie de
aspiraţie, abces pulmonar)
• endocardită
• infecţii ORL, infecţii dentare (de exemplu pericoronarite sau infecţii apicale acute),
cavităţii bucale şi mandibulei (de exemplu angină Plaut-Vincent)
• infecţii postoperatorii (de exemplu după intervenţii chirurgicale la nivel colorectal) şi
infecţii ale tractului gastro-intestinal
• afecţiuni supurative abdominale şi pelvine (peritonită, abces hepatic)
• infecţii ginecologice (de exemplu endometrită, după histerectomie sau operaţie cezariană,
febră puerperală, avort septic)
• gangrenă gazoasă
• infecţii osteo-articulare (de exemplu osteomielită)
• septicemie cu tromboflebită
– Profilaxia infecţiilor postoperatorii cu germeni anaerobi (intervenţii chirurgicale digestive sau
ginecologice), în asociere cu un antibiotic activ pe germenii aerobi.
4.2 Doze şi mod de administrare
Tratamentul infecţiilor cu germeni anaerobi.
Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani
2
În prima zi de tratament, doza este de 500 mg metronidazol (100 ml Metronidazol B 5g/l) la intervale
de 6 – 8 ore, până la cel mult 2 g metronidazol pe zi.
În zilele următoare, doza recomandată este de 500 mg metronidazol la intervale de 12 ore (1 g
metronidazol pe zi). Numai în cazuri excepţionale, doza de întreţinere poate fi crescută până la 1,5 g
metronidazol pe zi.
Copii cu vârsta sub 12 ani
Doza uzuală este de 7 – 10 mg metronidazol/kg la interval de 8 ore (20 – 30 mg metronidazol/kg şi zi,
administrate în 2-3 perfuzii i.v.).
În general, durata tratamentului este de 7 zile.
Profilaxia infecţiilor postoperatorii:
Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: cu 30 minute înaintea intervenţiei chirurgicale se administrează
o doză unică de 0,5 – 1 g metronidazol (maxim 2 g),
Copii cu vârsta sub 12 ani: cu 30 minute înaintea intervenţiei chirurgicale se administrează i.v. o doză
unică de 20-40 mg metronidazol/kg.
Durata tratamentului
Durata tratamentului cu metronidazol sau cu medicamente care conţin alţi nitroimidazoli nu trebuie să
depăşească 10 zile. Perioada de tratament poate fi prelungită numai în cazuri individuale şi numai dacă
este absolut necesar.
De asemenea trebuie evitată repetarea tratamentului, deoarece există posibilitatea ca metronidazolul să
aibă efecte mutagene şi, în cadrul studiilor la animale, s-a semnalat creşterea incidenţei anumitor
tumori.
Mod şi cale de administrare
Metronidazol B se administrează în perfuzie intravenoasă.
Viteza de perfuzare ar trebui să fie de 5 ml/minut (se recomandă ca administrarea să se facă în timp de
1 oră). Calea intravenoasă poate fi înlocuită imediat ce este posibilă administrarea orală a
medicamentului.
La nevoie medicamentul se poate dilua utilizând soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau clorură de
potasiu injectabilă 20 mmol şi 40 mmol.
Antibioticele prescrise în asociere trebuie administrate separat.
4.3 Contraindicaţii
Hipersensibilitate la metronidazol, la nitroimidazoli sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct.
6.1.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
În caz de afectare severă a ficatului, tulburări ale hematopoiezei (de exemplu granulocitopenie) sau
afecţiuni ale sistemului nervos central sau periferic, Metronidazol B trebuie administrat numai dacă
beneficiile aşteptate depăşesc net riscurile potenţiale.
La apariţia reacţiilor de hipersensibilitate grave (de exemplu şoc anafilactic) tratamentul cu
metronidazol trebuie întrerupt imediat şi stabilit un tratament de urgenţă de către personalul medical
competent.
Diareea persistentă care apare în timpul tratamentului sau în săptămânile următoare se poate datora
enterocolitei pseudomembranoase (în majoritatea cazurilor provocată de Clostridium difficile), vezi
pct. 4.8. Această infecţie intestinală, precipitată de către tratamentul antibiotic, poate pune în pericol
3
viaţa şi necesită tratament medical imediat. Sunt contraindicate medicamentele care inhibă
peristaltismul intestinal.
Pentru tratamentul infecţiilor cu anaerobi, metronidazol trebuie administrat numai în cazuri severe sau
dacă alte chimioterapice antimicrobiene au fost ineficace.
Durata tratamentului cu metronidazol sau cu medicamente care conţin alţi nitroimidazoli nu trebuie să
depăşească 10 zile. Perioada de tratament poate fi prelungită numai în cazuri individuale şi dacă este
absolut necesar. Pe cât posibil, trebuie evitată repetarea tratamentului; totuşi, la nevoie, repetarea
tratamentului se va face numai în cazuri individuale selectate. Este necesar să se respecte în mod strict
această limitare, deoarece nu poate fi exclusă posibilitatea ca metronidazolul să aibă efecte mutagene
şi, deoarece în cadrul studiilor la animale, s-a semnalat creşterea incidenţei anumitor tumori.
Terapia de lungă durată cu metronidazol poate fi asociată cu deprimarea măduvei osoase
hematoformatoare (vezi punctul 4.8). În cazul tratamentului prelungit trebuie efectuată
hemoleucograma completă.
Acest medicament conţine 14 mmol (sau 322 mg) de sodiu la 100 ml. Acest lucru trebuie luat în
considerare în cazul pacienţiilor cu o dietă controlată a sodiului.
4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Alcool etilic
În timpul tratamentului cu metronidazol, trebuie evitat consumul de băuturi alcoolice, deoarece pot să
apară reacţii adverse cum sunt înroşirea feţei, senzaţie de căldură, ameţeli sau vărsături (efecte de tip
disulfiram).
Disulfiram
Administrarea simultană de disulfiram poate provoca stări confuzionale sau reacţii psihotice. Trebuie
evitată asocierea celor două medicamente.
Derivaţi cumarinici
Tratamentul metronidazolului în asociere cu derivaţi cumarinici poate creşte efectul anticoagulant al
acestora şi riscul de hemoragie ca o consecinţă a diminuării metabolizării hepatice. Poate fi necesară
ajustarea dozelor de anticoagulant.
Litiu
Administrarea sărurilor de litiu în asociere cu metronidazol se va face cu prudenţă, deoarece în timpul
tratamentului cu metronidazol s-a observat creşterea litemiei. Există un risc crescut de a afecta funcţia
hepatică.
Fenitoină
Metronidazol inhibă metabolizarea fenitoinei administrate în asociere, de exemplu creşte concentraţia
plasmatică a fenitoinei. De asemenea, eficacitatea metronidazolului este redusă în timpul administrării
în asociere cu fenitoina.
Barbiturice
Fenobarbitalul poate creşte metabolizarea hepatică a metronidazolului, scăzând timpul de înjumătăţire
plasmatică la 3 ore.
Fluorouracil
La administrarea în asociere a metronidazolului cu fluorouracil pot apare creşterea concentraţiilor
plasmatice a fluorouracilului.
Cimetidină
În cazuri izolate, administrarea în asociere cu cimetidină poate determina scăderea eliminării
metronidazolului, ceea ce poate duce la creşterea concentraţiei plasmatice a acestuia.
4
Carbamazepină
Metronidazol poate inhiba metabolizarea carbamazepinei şi să crească concentraţia plasmatică a
acesteia.
Ciclosporină
În timpul administrării în asociere a ciclosporinei cu metronidazol există riscul creşterii concentraţiei
plasmatice a ciclosporinei. Se recomandă monitorizarea frecventă a concentraţiei plasmatice a
ciclosporinei şi a creatininemiei.
Anticoncepţionale orale
Efectul anticoncepţionalelor orale poate fi scăzut de anumite antibiotice datorită interferenţei hidrolizei
bacteriene a steroizilor conjugaţi în intestin, reducând astfel reabsorbţia steroizilor neconjugaţi.
Această interacţiune puţin frecventă poate apărea la femeile care prezintă o viteză crescută de excreţie
prin bilă a steroizilor conjugaţi.
4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
Sarcină
Nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea metronidazolului la gravide. Studiile la animale nu
au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionale/fetale,
naşterii sau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3). Medicamentul nu va fi prescris decât cu prudenţă la
gravide. În timpul primului trimestru de sarcină metronidazolul nu trebuie administrat decât în infecţii
care pun în pericol viaţa. În timpul celui de al doilea şi al treilea trimestru metronidazolul poate fi
administrat pentru a trata alte infecţii dacă beneficile aşteptate depăşesc riscurile potenţiale.
Alăptare
La om, deoarece metronidazolul se excretă în lapte, în timpul tratamentului cu metronidazol, alăptarea
trebuie întreruptă. De asemenea, alăptare nu trebuie reluată decât la 2-3 zile de la întreruperea
tratamentului cu metronidazol, datorită timpului lung de înjumătăţire plasmatică al metronidazolului.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Chiar dacă este utilizat conform indicaţiilor, metronidazolul poate afecta capacitatea de a conduce
vehicule şi de a folosi utilaje. Acest efect este mai puternic la începutul tratamentului sau în asociere
cu alcool etilic.
4.8 Reacţii adverse
Reacţiile adverse se clasifică conform convenţiei:
Foarte frecvente (≥1/10)
Frecvente (≥1/100 şi

METRONIDAZOL B 5 g/l – detalii si pret

DCI medicament: METRONIDAZOLUM
Forma farmaceutica: sol. perf.
Cantitate/ambalaj: 12 sol. perf.
Doza (concentratia): 5g/l
Forma de prezentare: CUTIE X 12 FLACOANE X 200 ML
Firma: INFOMED FLUIDS SRL
Tara: Romania
Cod ATC: J01XD01
Cod CIM: W42138002
VEZI
pretul medicamentului
si al echivalentelor

Atentionare!
METRONIDAZOL B 5 g/l solutie perf. este un medicament.
Folositi METRONIDAZOL B 5 g/l solutie perf. doar la indicatia medicului.
Prospectul din aceasta pagina este un prospect informativ al medicamentului METRONIDAZOL B 5 g/l solutie perf.
Nu folositi informatiile din prospect in scopul tratarii cu METRONIDAZOL B 5 g/l solutie perf. a unei probleme de sanatate.

Index medicamente