izmir escort bayan

istanbul escort şişli escort antalya escort fatih escort taksim escort halkalı escort avcılar escort bursa escort beylikdüzü escort kadıköy escort mecidiyeköy escort izmir escort ataşehir escort ümraniye escort sefaköy escort beşiktaş escort zeytinburnu escort esenyurt escort nişantaşı escort ikitelli escort şirinevler escort bahçelievler escort küçükçekmece escort escort bayan bağcılar escort başakşehir escort bahçeşehir escort

LOMEXIN 1000 mg prospect pret compensat

Saitul care te invata cum sa nu te lasi jecmanit in farmacie, pret compensat, necompensat, pret de referinta, echivalentele medicamentului, prospect …LOMEXIN 1000mg – prospect

Avertisment!
LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale este un medicament.
Folositi LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale doar daca v-a fost prescris de un medic.REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
Lomexin 1000 mg capsule vaginale moi
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare capsulă conţine nitrat de fenticonazol 1000 mg.
Excipient cu efect cunoscut: propil p-hidroxibenzoat de sodiu (E 217) 0,70 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICĂ
Capsulă vaginală moale
Capsule vaginale moi, ovale, de culoare ivorie, conținând o suspensie uleioasă de culoare albă.
4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice
Candidoze genitale (vulvo-vaginite, cervicite), suprainfectate sau nu cu bacterii Gram pozitiv.
Infecţii cu Trichomonas vaginalis.
Infecţii mixte cu Candida albicans şi Trichomonas vaginalis.
4.2 Doze şi mod de administrare
Doze
Pentru tratamentul candidozei, doza recomandată este de 1000 mg nitrat de fenticonazol (o capsulă
vaginală moale Lomexin 1000 mg), în administrare unică, seara înainte de culcare. În cazul micozei
recidivante sau rezistentă la tratament, poate fi efectuată o nouă administrare după un interval de 3
zile.
Pentru tratamentul infecţiei cu Trichomonas vaginalis, asociată sau nu cu Candida albicans, doza
recomandată este de 1000 mg nitrat de fenticonazol (o capsulă vaginală moale Lomexin 1000 mg), în
administrare unică, seara înainte de culcare, urmată, dacă este necesar, de o a doua administrare a 1000
mg nitrat de fenticonazol (o capsulă vaginală moale Lomexin 1000 mg) după un interval de 24 ore.
Capsula vaginală moale trebuie introdusă cât mai adânc în vagin, de preferat în decubit dorsal.
Nu se recomandă administarea Lomexin la copii.
4.3 Contraindicaţii
2
Hipersensibilitate la substanţa activă, alţi imidazoli sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct.
6.1.
Utilizarea prezervativului sau diafragmei din latex.
4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Recomandări practice
Se recomandă igiena locală utilizând un săpun cu pH neutru sau alcalin Nu se recomandă utilizarea
săpunurilor cu pH acid, deoarece acesta favorizează proliferarea fungilor.
Tratamentul trebuie însoţit şi de alte măsuri de igienă (utilizarea lenjeriei din bumbac, evitarea duşului
vaginal, etc.) şi, pe cât posibil, de eliminarea factorilor favorizanţi ai infecţiei.
Pentru tratamentul extinderilor vulvare sau perianale ale micozei, se recomandă utilizarea unei creme
antifungice cu administrare locală asociată tratamentului cu capsule vaginale moi.
Nu se recomandă întreruperea tratamentului în timpul menstruaţiei.
În absenţa simptomatologiei clinice specifice, simpla evidenţiere a Candidei albicans la nivel cutanat
sau la nivelul mucoaselor nu reprezintă o indicaţie terapeutică.
După confirmarea diagnosticului de candidoză trebuie investigaţi factorii ecologici care au permis şi
favorizat apariţia micozei.
Pentru evitarea reacutizărilor, este neapărat necesară eradicarea microorganismului patogen şi
evidenţierea factorilor favorizanţi. În acest sens, după confirmarea diagnosticului, se recomandă
tratamentul concomitent al ambilor parteneri. Concomitent, trebuie tratate şi celelalte focare de
candidoză cu alte localizări.
Lomexin conţine propil p-hidroxibenzoat de sodiu (E 217). Poate provoca reacţii alergice (chiar
întârziate) şi, în mod excepţional, bronhospasm.
4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune
Asocieri contraindicate
Prezervative sau diafragme din latex: risc de rupere a prezervativelor sau diafragmelor din latex.
Asocieri nerecomandate
Spermicide: orice tratament local vaginal poate inactiva contraceptivul local spermicid.
4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea
În clinică, nu sunt date suficiente referitoare la un eventual efect malformativ sau fetotoxic determinat
de către nitratul de fenticonazol, în cazul administrării acestuia în timpul sarcinii.
Prin urmare, în ciuda modului de administrare şi a absenţei probabile a absorbţiei sistemice, este de
preferat să nu se utilizeze nitratul de fenticonazol în timpul sarcinii.
La om, în cazul utilizării acestei forme farmaceutice, excreţia nitratului de fenticonazol în lapte este
practic neglijabilă.
4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje
Lomexin nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.
4.8 Reacţii adverse
3
Rar, pot să apară manifestări de intoleranţă locală precum senzaţie de arsură sau de exacerbare a
pruritului, care se remit în timpul tratamentului.
Este posibilă apariţia reacţiilor alergice.
Tratamentul trebuie întrerupt în cazul apariţiei manifestărilor de intoleranţă locală sau ale unei reacţii
alergice.
Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului
naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.
4.9 Supradozaj
Nu s-au raportat.
5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase şi antiseptice (exclusiv combinaţii cu corticosteroizi),
derivaţi de imidazol, codul ATC: G01AF12.
Nitratul de fenticonazol este un derivat imidazolic ce posedă activitate antifungică şi antibacteriană.
1. In vitro a fost demonstrată activitatea antifungică asupra microorganismelor patogene implicate în
apariţia micozelor cutaneo-mucoase:
– dermatofiţi (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum),
– Candida şi alte levuri.
De asemenea, a fost demonstrat in vitro efectul de inhibare a sintezei proteinazelor acide ale Candidei
albicans, dar nu a putut fi confirmat în absenţa studiilor in vivo.
2. In vitro a fost demonstrat efectul antibacterian asupra bacteriilor Gram pozitiv. Mecanismul său de
acţiune, diferit de cel al antibioticelor, este situat la mai multe nivele:
– membranar: creşterea permeabilităţii,
– citoplasmatic: inhibarea proceselor oxidative mitocondriale,
– nuclear: inhibarea sintezei ARN.
3. Activitatea asupra Trichomonas vaginalis a fost demonstrată in vivo şi in vitro.
5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Studiile de farmacocinetică efectuate cu nitrat de fenticonazol la femeie cât şi în cazul administrării la
animal, au arătat că după administrare orală medicamentul se absorbe în proporţie mică la nivel
cutanat şi că absorbţia vaginală este foarte scăzută.
5.3 Date preclinice de siguranţă
Doza letală (DL)50 la şoarece: administrare orală de 3000 mg/kg; administrare i.p. 1276 mg/kg
(masculi), 1265 mg/kg (femele);
Doza letală (DL)50 la şobolan: administrare orală de 3000 mg/kg; administrare s.c. 750 mg/kg;
administrare i.p. 440 mg/kg (masculi), 309 mg/kg (femele);
4
Toxicitatea cronică: doze de 40-80-160 mg/kg/zi administrate pe cale orală, timp de 6 luni la şobolani
şi câini au fost bine tolerate, cu excepţia unor uşoare semne de toxicitate generală (creşterea greutăţii
ficatului la şobolani la doza de 160 mg/kg fără alte modificări histopatologice iar la câini o creştere
temporară a SGPT la doze de 80 mg şi 160 mg/kg asociate creşterea greutăţii ficatului).
În 6 teste de mutageneză efectuate, LOMEXIN nu a avut efect mutagen.
Tolerabilitatea Lomexin a fost satisfăcătoare la cobai şi iepure. La porci pitici, a căror piele este
morfologic şi funcţional similară pielii umane şi care manifestă, în general, sensibilitate la diferiţi
iritanţi puternici, rezultatele au fost excelente.
Lomexin nu a prezentat nici un semn de sensibilizare, de fototoxicitate sau fotoalergie.
Studiile la animale (şobolan) au arătat că fenticonazolul nu interferă cu funcţia gonadelor masculine şi
feminine şi nu modifică primele faze de reproducere.
La şobolan, s-a raportat că administrarea pe cale orală a unor doze mari de fenticonazol (20 mg>/kg) a
provocat gestaţie prelungită şi distocie. În plus, la administrarea la şobolan şi iepure a unor doze foarte
mari de fenticonazol (80 mg/kg) s-a semnalat apariţia efectelor fetotoxice şi embriotoxice. Nu au fost
observate efecte teratogene la şobolan sau iepure. La femelele de şobolan care alăptează,
fenticonazolul şi/sau metaboliţii săi pot fi detectaţi în lapte.
La om, doar cantităţi mici de nitrat de fenticonazol sunt absorbite la nivelul vaginului. În studiile de
toxicitate asupra funcţiei de reproducere efectuate la animale, pentru capsulele de 1000 mg, a fost
stabilit un nivel lipsit de efect al dozei de 20 mg/kg, cu o marjă de siguranţă corespunzătoare de 18.
6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor
Învelişul capsulei
Parafină lichidă uşoară
Vaselină albă
Lecitină din soia
Capsula
Gelatină
Glicerol
Dioxid de titan (E 171)
Etil p-Hidroxibenzoat de sodiu
Propil p-Hidroxibenzoat de sodiu (E 217)
6.2 Incompatibilităţi
Nu este cazul.
6.3 Perioada de valabilitate
3 ani.
6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Cutie cu un blister din PVC/PVDC-Al a câte 2 capsule vaginale moi.
5
6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
Fără cerinţe speciale.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
Recordati S.P.A.
Via M. Civitali 1, 20148 Milano (MI),
Italia
8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
7595/2015/01
9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI
Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Aprilie 2015
10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI
Aprilie 2015
Important!
Acesta este un prospect informativ al medicamentului LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale
Nu folositi informatiile din prospect in scopul diagnosticarii sau tratarii cu LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale a unei probleme de sanatate.LOMEXIN 1000mg – detalii si pret

DCI medicament: FENTICONAZOLUM
Forma farmaceutica: caps. moi vaginale
Cantitate/ambalaj: 2 caps. moi vaginale
Doza (concentratia): 1000mg
Forma de prezentare: CUTIE X 1 BLIST. PVC/PVDC-AL X 2 CAPS. VAG. MOI
Firma: RECORDATI SPA
Tara: Italia
Cod ATC: G01AF12
Cod CIM: W03126002
VEZI
pretul medicamentului
si al echivalentelor

Atentionare!
LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale este un medicament.
Folositi LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale doar la indicatia medicului.
Prospectul din aceasta pagina este un prospect informativ al medicamentului LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale
Nu folositi informatiile din prospect in scopul tratarii cu LOMEXIN 1000mg capsule moi vaginale a unei probleme de sanatate.

Index medicamenteAyakkabı Bot ve çizme Günlük ayakkabı Bot ayakkabı modelleri Çizme ayakkabı Terlik ayakkabı Sandalet Babet Spor ayakkabı Topuklu ayakkabı İç giyim Mayo Çorap Fantezi giyim İç çamaşır takımları Sütyen Gecelik Pijama takımı Gece elbisesi Plaj giyim Giyim Büyük beden Tesettür Etek Trenckot tarz eşofman takımları bayan Mont Gömlek Pantolon T-shirt Sweatshirt Kırmızı elbiseler Ceket Çanta Çanta aksesuarlar Bebek bakım çantası Spor çanta Okul çantası Laptop çantası Portföy çanta Bel çantası Postacı çantası El çantası Sırt çanta Bebek bakım çantası Omuz çantası Atlet Külot Jartiyer Tanga Jüpon Body Büstiyer

casino siteleri

sperrmüll bestellen

Adana Escort Bayan Seyhan Escort Bayan Çukurova Escort Bayan Ankara Escort Bayan Pursaklar Escort Bayan Keçiören Escort Bayan Sincan Escort Bayan Polatlı Escort Bayan Haymana Escort Bayan Çankaya Escort Bayan Mamak Escort Bayan Etimesgut Escort Bayan Antalya Escort Bayan Konyaaltı Escort Bayan Kemer Escort Bayan Kumluca Escort Bayan Kaş Escort Bayan Alanya Escort Bayan Manavgat Escort Bayan Muratpaşa Escort Bayan Bursa Escort Bayan Eskişehir Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Nizip Escort Bayan Şahinbey Escort Bayan Şehitkamil Escort Bayan İstanbul Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Kartal Escort Bayan Güngören Escort Bayan Ümraniye Escort Bayan Maltepe Escort Bayan Bayrampaşa Escort Bayan Bağcılar Escort Bayan Çatalca Escort Bayan Zeytinburnu Escort Bayan Nişantaşı Escort Bayan Pendik Escort Bayan Esenyurt Escort Bayan Çekmeköy Escort Bayan Merter Escort Bayan Sarıyer Escort Bayan Beykoz Escort Bayan Bahçelievler Escort Bayan Şerifali Escort Bayan Avcılar Escort Bayan Küçükçekmece Escort Bayan Bakırköy Escort Bayan Başakşehir Escort Bayan Fulya Escort Bayan Tuzla Escort Bayan Sancaktepe Escort Bayan Kurtköy Escort Bayan Üsküdar Escort Bayan Eyüpsultan Escort Bayan Esenler Escort Bayan Mecidiyeköy Escort Bayan Büyükçekmece Escort Bayan Kadıköy Escort Bayan Fatih Escort Bayan Kağıthane Escort Bayan Şişli Escort Bayan Kayaşehir Escort Bayan Beşiktaş Escort Bayan Beyoğlu Escort Bayan Sultanbeyli Escort Bayan Ataşehir Escort Bayan İzmir Escort Bayan Karşıyaka Escort Bayan Gaziemir Escort Bayan Bayraklı Escort Bayan Konak Escort Bayan Balçova Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Bergama Escort Bayan Urla Escort Bayan Bornova Escort Bayan Buca Escort Bayan Çiğli Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kocaeli Escort Bayan İzmit Escort Bayan Gebze Escort Bayan Malatya Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mezitli Escort Bayan Erdemli Escort Bayan Akdeniz Escort Bayan Anamur Escort Bayan Yenişehir Escort Bayan Silifke Escort Bayan Muğla Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Milas Escort Bayan Datça Escort Bayan Dalaman Escort Bayan Fethiye Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Samsun Escort Bayan İlkadım Escort Bayan Atakum Escort Bayan Adıyaman Escort Bayan Afyonkarahisar Escort Bayan Ağrı Escort Bayan Aksaray Escort Bayan Amasya Escort Bayan Ardahan Escort Bayan Artvin Escort Bayan Aydın Escort Bayan Balıkesir Escort Bayan Bartın Escort Bayan Batman Escort Bayan Bayburt Escort Bayan Bilecik Escort Bayan Bingöl Escort Bayan Bitlis Escort Bayan Bolu Escort Bayan Burdur Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Çankırı Escort Bayan Çorum Escort Bayan Denizli Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Düzce Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan Gümüşhane Escort Bayan Hakkari Escort Bayan Hatay Escort Bayan Iğdır Escort Bayan Isparta Escort Bayan Kahramanmaraş Escort Bayan Karabük Escort Bayan Karaman Escort Bayan Kars Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Kırıkkale Escort Bayan Kırklareli Escort Bayan Kırşehir Escort Bayan Kilis Escort Bayan Konya Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Mardin Escort Bayan Muş Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Osmaniye Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Bayan Siirt Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şırnak Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tokat Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Tunceli Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan